FireFighter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn làm việc như một nhân viên cứu hỏa và nhiệm vụ của bạn là để đưa ra tất cả các vụ cháy trong các tòa nhà. Di chuyển các bậc thang với con chuột và sử dụng các ống cách nhấn vào nút bên trái khi ngọn lửa đi ra ngoài khá nghe thấy một tiếng bíp.