Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Salva lửa để các cư dân của tòa nhà này, chỗ của nhân viên cứu hỏa cho những người rơi vào tấm chăn và đưa chúng vào xe cứu thương.