Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Salva lửa để các cư dân của tòa nhà này, chỗ của nhân viên cứu hỏa cho những người rơi vào tấm chăn và đưa chúng vào xe cứu thương.