Fire

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Salva lửa để các cư dân của tòa nhà này, chỗ của nhân viên cứu hỏa cho những người rơi vào tấm chăn và đưa chúng vào xe cứu thương.