Fire Truck 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe một chiếc xe cứu hỏa vượt qua tất cả những trở ngại mà bạn gặp phải trên con đường để đạt được các tòa nhà đang cháy. Tiếp cận trước khi thời gian chạy ra ngoài và đóng cửa.