Fire It Up!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận điểm khi chụp giỏ từ các vòng tròn màu xanh đang di chuyển xung quanh tòa án. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, nhấn giữ phím dài chọn lực bắn theo khoảng cách mà bạn đang lỏng lẻo để ném.