Fire Hole

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển lính của bạn bằng cách sử dụng các phím mũi tên, bắn với vũ khí chính của bạn và nhấn 1-5 sự thay đổi, với chỉ số S thứ cấp và thay đổi với con số 6-0, với 'không gian' ném bom.