fire child

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Canvas là một anh hùng 15 năm, giúp họ trong nhiệm vụ của họ để cứu thế giới. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, với những 'không gian' cơ chế hoạt động, với các 'Z' sử dụng boomerang và 'X' thanh kiếm.