Fire Catcher

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển một lính cứu hỏa đã phải đưa ra cháy trong thành phố. Utilia rìu để phá vỡ các đối tượng và các ổ đĩa máy bơm nước để dập tắt đám cháy.