Finn and Bones

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Jake đã bị bắt cóc và Adventure Time Finn phải giải cứu chiến lược cũng được thực hiện với sự giúp đỡ của công chúa Bubblegum và tư vấn.