Finger Footy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đấu Sĩ ghi bàn đang xuất hiện, cũng phải cung cấp cho họ với bóng để bạn không thể đến vì nếu không giết chết bạn.