Find Smallmen

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm những nàng tiên nhỏ khẩn trương mà đang ở trong phòng của bạn là khó khăn bởi vì họ có nhiều màu sắc và được ngụy trang trong nền, nhưng khi họ đóng cửa và nhìn thấy họ khóc.