Final Ninja Zero

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đấu tranh để tồn tại với sự giúp đỡ của các replicants người đi cùng bạn. Sử dụng các ngôi sao ninja để khởi động và tiêu diệt kẻ thù của bạn.