Fill up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rất mới phiên bản của Sokoban. Mục tiêu của bạn là để di chuyển các chip để các hộp có dấu sao, suy nghĩ về mỗi bước di chuyển và nếu bạn làm điều gì đó sai trái có thể bắt đầu màn hình bằng cách nhấn 'Replay'.