Fetch N Stretch

Đang tải trò chơi...
Các trò chơi cổ điển di động, Snake, trong một phiên bản mà bạn lái một chiếc limousine nên chọn người. Bạn biết các quy tắc, bạn không để lại mạch và không sụp đổ đuôi của bạn.