Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Kẻ giết người piranha đã có từ đầu thời gian. Cũng vào thời điểm đó khi cướp biển cai trị biển cả. Và họ đã nuốt họ?, Vì tối thiểu họ đã có dịp, gorging hemoglobin và chân gỗ.