Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kẻ giết người piranha đã có từ đầu thời gian. Cũng vào thời điểm đó khi cướp biển cai trị biển cả. Và họ đã nuốt họ?, Vì tối thiểu họ đã có dịp, gorging hemoglobin và chân gỗ.