Feed Us 5

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một cá piranha ở giữa một đông đúc con người nghèo với mục đích để tồn tai nạn hàng hải. Tất cả bạn phải làm là cố gắng nuốt càng nhiều càng tốt và hemoglobin ruột điền để bùng nổ.