Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn là một cá piranha ở giữa một đông đúc con người nghèo với mục đích để tồn tai nạn hàng hải. Tất cả bạn phải làm là cố gắng nuốt càng nhiều càng tốt và hemoglobin ruột điền để bùng nổ.