Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Những piranha đói không có lòng trắc ẩn. Nắm bắt mọi khoảnh khắc để nuôi và làm đầy lên hemoglobin. Trong trường hợp này không ngần ngại sống sót zamparse của một chiếc máy bay bị rơi xuống biển. Nhìn như thế nào xấu!.