Feed FullMo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

gấu bắc cực của chúng tôi là đói, giúp anh ta để cá. Với chuột xuống và để cho mía vẫn còn cho đến khi cắn, sau đó phát hành và Hãy ăn!