Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

gấu bắc cực của chúng tôi là đói, giúp anh ta để cá. Với chuột xuống và để cho mía vẫn còn cho đến khi cắn, sau đó phát hành và Hãy ăn!