Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang ở một mình trong một khu vực đầy đủ của người chết dường như bị tấn công bởi zombie, tìm kiếm vũ khí và đạn dược để bảo vệ họ.