Favela Heroes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt tay súng trên nóc nhà để bảo vệ Favela của các băng nhóm đối phương. Cải thiện đặc điểm chụp cách nhấp vào 'Thúc đẩy' và 'Dimiss' phục vụ để loại bỏ nó.