FastFood Bar

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng của nhà hàng thức ăn nhanh của bạn phục vụ các món ăn họ yêu cầu. Nhìn vào các công thức nấu ăn trong cuốn sách và điện thoại hỏi bạn các thành phần bạn cần chúng.