Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng của nhà hàng thức ăn nhanh của bạn phục vụ các món ăn họ yêu cầu. Nhìn vào các công thức nấu ăn trong cuốn sách và điện thoại hỏi bạn các thành phần bạn cần chúng.