Faster Than Zombies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải là nhanh hơn so với các zombies để có những phòng thí nghiệm thuốc giải đến đích của nó trước khi quá muộn. Nhận thức ăn để phục hồi và tăng uống thêm năng lượng.