Faster Make Up Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cạnh tranh với các máy tính để được nhanh nhất sao chép các hình ảnh trang điểm của môi trường.