Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Cạnh tranh với các máy tính để được nhanh nhất sao chép các hình ảnh trang điểm của môi trường.