Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Cạnh tranh với các máy tính để được nhanh nhất sao chép các hình ảnh trang điểm của môi trường.