Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cạnh tranh với các máy tính để được nhanh nhất sao chép các hình ảnh trang điểm của môi trường.