Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Làm thế nào nhiều từ bạn có thể gõ chỉ trong một phút?. Bây giờ, nhiều!. Nhưng bây giờ đến câu hỏi thứ hai: Có bao nhiêu họ là rõ ràng và chính xác?. Kiểm tra nó bằng cách chơi Typer nhanh!.