Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trang trí các khâu của nhà thiết kế này chọn đồ nội thất cần thiết, người giả cho hàng may mặc và các chi tiết mà bạn thích.