Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trang trí các khâu của nhà thiết kế này chọn đồ nội thất cần thiết, người giả cho hàng may mặc và các chi tiết mà bạn thích.