Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là nhân viên của một cửa hàng thời trang và bạn phải phục vụ khách hàng của bạn bằng cách đưa họ đến quần áo và phụ kiện thử họ yêu cầu.