Fashion Star Hairs

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rửa tóc của khách hàng, khô, cắt và chải sắt hoặc sử dụng các dụng cụ uốn và không quên thuốc nhuộm để có được kiểu tóc nổi tiếng mà bạn thích nhất.