Fashion Show

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn chịu trách nhiệm cho một buổi chụp hình, ăn mặc mô hình như bạn muốn và nhấp vào góc dưới bên phải trái tim. Bạn cũng có thể chơi nhớ làm thế nào mô hình này sẽ dạy cho bạn, cho chế độ này, click vào ngôi sao màu vàng ở phía bên trái.