Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận Lucy để thành công trong thế giới thời trang làm cho cửa hàng của mình một sự thành công trên toàn thế giới. Bắt đầu bằng cách nhấp vào cổ tay ở New York và làm theo các hướng dẫn trên màn hình đầu tiên để tìm hiểu để chơi.