Fashion Frenzy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chỉ đạo các lệnh của một trung tâm mua lấy các cô gái đến cửa hàng yêu thích của họ và sau đó đến đăng ký tiền mặt để thanh toán. Với số tiền bạn nhận được bạn có thể cải thiện cơ sở vật chất, quảng cáo, vv