Fashion Expert

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chứng minh bạn là một chuyên gia về thời trang bằng cách tạo ra những cái nhìn tốt nhất trong mỗi cuộc thi, chọn mỗi phần là tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh của bạn mà không Busting ngân sách.