Fashion Expert Hell

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cạnh tranh để được các chuyên gia tốt nhất trong gothic thời trang lựa chọn quần áo, trang điểm và tóc với số tiền bạn có trong mỗi cấp độ.