Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Cạnh tranh để được các chuyên gia tốt nhất trong gothic thời trang lựa chọn quần áo, trang điểm và tóc với số tiền bạn có trong mỗi cấp độ.