Fashion Designers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm thời trang của riêng bạn thiết kế mỗi bên lựa chọn để có được những trang phục bạn muốn, bạn cũng có rất nhiều màu sắc và hoa văn để lựa chọn.