Fashion Creator 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn yêu thích thời trang, bạn sẽ yêu thích trò chơi này, trong đó bạn có thể tạo ra trang phục của bạn như là một nhà thiết kế, chọn từng phần và thiết kế chi tiết.