Farmington

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý các hoạt động của một trang trại như bạn toàn bộ một doanh nhân. Thực vật, thu thập, chọn lọc, thương mại với các sản phẩm phát sinh từ đất và kiếm được tiền để phát triển và trở thành một trung tâm thương mại cạnh tranh nhất.