Farmerella

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm nông trại của bạn phát triển thịnh vượng bằng cách bán trái cây và rau bạn trồng cây, với số tiền đó có thể mua vật đến chuồng ngựa đó sản xuất trứng và sữa. Phục hồi năng lượng bằng cách vào cabin của bạn để ngủ.