Farmer Quest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Người nông dân trồng hành tây cũng phải đối mặt với các lực lượng của cái ác, sẽ cần nhiều hơn đồ dùng của bạn để khắc lĩnh vực này nếu bạn muốn tiêu diệt kẻ thù siêu nhiên của bạn. Nó sẽ rất hữu ích cho một hội đồng quản trị, nơi bạn có để kết hợp các biểu tượng nào đó trong nhóm có ít nhất ba để có được khó khăn hơn, tấn công hay phòng thủ.