Farm Frenzy Pizza Party

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trò chơi mới mà bạn quản lý một trang trại để kiếm tiền, thời gian này sẽ sản xuất thức ăn cho một quầy. Thực hiện theo các hướng dẫn trong phần hướng dẫn để biết cách sử dụng tất cả các yếu tố.