Farm Frenzy Ice Age

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trang trại này ở Bắc Cực có nhiều nhiệm vụ để thực hiện, thức ăn động vật, thu thập trứng và chim cánh cụt để bán được nhiều hơn những điều bạn sẽ học.