Farm Frenzy 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Người nông dân Scarlett đã đi khắp thế giới để mở rộng kinh doanh của mình. Hoàn thành các mục tiêu của mỗi cấp theo lời khuyên của các trò chơi.