Farm Doggie

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp con sói bắt cóc con cừu cẩn thận bạn không bắn người nông dân, không ăn táo và đạt được những kỹ năng mới.