Farm Away 4

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có bốn kịch bản khác nhau mà bạn có thể tạo ra trang trại của bạn. Đặt đi, trại chăn nuôi, động vật và thực vật mà bạn thích để có những trang trại đẹp nhất.