Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trang trí đặt quầy trang sức đồ trang sức để dạy cho các khách hàng của bạn. cũng đặt một khu vực chờ với ghế sofa và bàn để họ có thể chờ đợi với một ly cà phê.