Fantasy Hotel

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng của khách sạn của bạn tại lễ tân, phục vụ thức ăn hoặc dọn dẹp phòng của bạn.