Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng của khách sạn của bạn tại lễ tân, phục vụ thức ăn hoặc dọn dẹp phòng của bạn.