Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng của khách sạn của bạn tại lễ tân, phục vụ thức ăn hoặc dọn dẹp phòng của bạn.