Fantastic Treasures

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận tất cả các kho báu chìm dưới Thái Bình Dương trên chiếc tàu ngầm của bạn. Tránh va chạm với san hô, cá, theo dõi số lượng nhiên liệu bạn có và trở lại cơ sở để tiếp nhiên liệu. Tăng cường giáp của bạn khi bạn tiến bộ trong trò chơi.