Fanged Fun

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhấp chuột vào các con số để thay đổi hình dạng và đạt được các mục tiêu của trò chơi, mà là để rơi trên nền tảng của cùng một màu sắc.