Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hãy thử nghệ sĩ yêu thích của bạn như chải và ăn mặc cô gái như họ muốn. Sử dụng bộ nhớ của bạn để ghi nhớ từng chi tiết.