Family Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận tất cả các thành viên của gia đình này sống sót trong cuộc tấn công của zombie. Mua một rms và đạn dược để bắn tất cả kẻ thù.