Family Restaurant

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp đỡ gia đình này để nhà hàng của bạn thành công. Tìm hiểu làm thế nào để làm cho các công thức nấu ăn trong các giống nhất với hình ảnh để có được điểm nhiều hơn và làm điều đó một cách nhanh chóng, khi bạn sử dụng dầu hoặc kem lại để nó ở vị trí để tiếp tục.