Fallen Ninja

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia Ninjago Lego trong việc tìm kiếm các cuộn Airjitzu. Bạn sẽ phải leo lên bức tường cao nhảy từ đầu này đến đầu kia, tránh nguy hiểm và hoàn thành sứ mệnh của mình. cảm xúc tinh khiết!.