Fairytale Land

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn công chúa hay nhân vật hoạt hình bạn thích ăn mặc mô hình. Bạn có thể có được cái nhìn của Jasmin, Tinkerbell, Minnie, Bella và nhiều hơn nữa.